Herhangi bir ekstra ekipman veya opsiyona ihtiyaç duymadan

CNC Tezgahlardan Veri Toplamada Yeni Standart!

MTConnect, üretim alanı ekipmanı ile izleme ve veri analizi için kullanılan yazılım uygulamaları arasında veri alışverişi için tasarlanmış bir protokoldür.

Avantajlarınız

Ortak
Platform

MTConnect’in ana faydası, çeşitli makinelerden gelen verilerin ortak değerlere, birimlere, adlara ve içeriği sahip olmasını sağlamasıdır.

Standart
Yapı

Standartlaştırılmış kelime ve bilgi modellemesi sağlar.

Yüksek Erişebilirlik

Makine parametrelerinde istenmeyen değişiklikleri önleyen salt okunur bir özellik sağlar.

Kolay Entegrasyon

Kolay entegrasyona izin veren HTPP ve XML gibi açık internet standartlarına dayanmaktadır.

Açık
Kaynak

OPC UA, B2MMI, UMATI gibi birden çok açık standartla birlikte çalışabilirlik sağlar.

Veri Toplamayı Kolaylaştırın!

Cihaz

CNC
PLC
Direction Arrows

Adaptör

Direction Arrows

Agent

Direction Arrows

Uygulama

Raporlama/Analitik
Web Uygulaması / HMI
Direction Arrows

Nasıl Çalışır?

Makine ile Agent arasındaki haberleşmeyi sağlar. İşletmenizdeki makinelerinizden MTConnect Adapter aracılığı ile verileriniz toplanır ve ortak dile dönüştürülür. Anlaşılabilir hale gelen bu verilere SmartFactory Agent Service yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

Makine ile Agent arasındaki haberleşmeyi sağlar. İşletmenizdeki makinelerinizden MTConnect Adapter aracılığı ile verileriniz toplanır ve ortak dile dönüştürülür. Anlaşılabilir hale gelen bu verilere SmartFactory Agent Service yardımı ile ulaşabilirsiniz.

MTConnect Fabrika Cihaz Verilerini Standartlaştırıyor.

MTConnect, sayısal olarak kontrol edilen makine araçlarından süreç bilgilerini almak için kullanılan bir üretim teknik standardıdır.

MTConnect Fabrika Cihaz Verilerini Standartlaştırıyor.

MTConnect, sayısal olarak kontrol edilen makine araçlarından süreç bilgilerini almak için kullanılan bir üretim teknik standardıdır.

MTConnect Standardı Üç Bölümden Oluşmaktadır.

İlk bölüm, XML şemaları aracılığıyla XML belgelerinin protokolü ve yapısı hakkında bilgi sağlar. İkinci bölüm, takım tezgahı bileşenlerini ve mevcut verilerin tanımını belirtir. Üçüncü ve son bölüm, bir üretim cihazından sağlanabilecek veri akışlarının organizasyonunu belirtir.

MTConnect salt okunur bir standart olarak anılır.

MTConnect, atölye ekipmanları ile izleme ve veri analizi için kullanılan yazılım uygulamaları arasında veri alışverişi için tasarlanmış bir protokoldür.

MTConnect Sunucusu Üzerinden Desteklenen CNC Verileri

MTConnect Sunucusu Üzerinden Desteklenen CNC Verileri

Nasıl Çalışır?

Tak Çalıştır Altyapısı

Makinelerinize ethernet kablosu bağlamanız yeterli. Ethernet kablosunun bir tarafını makinenizin ethernet portuna, diğer ucunu ise herhangi bir ethernet dağıtım noktasına takmanız yeterli. Yapmanız gereken bu kadar. Gerisini kendiniz ekleyebilir veya bizden destek alabilirsiniz.

Güvenli Veri Aktarımı

MTConnect Adapter ile tüm makinelerin dili ortak bir dile çevrilerek veriler anlamlı hale getirilir. Makine diliniz ortak bir dil (XML) formatına dönüştürüldüğünde kolaylıkla istediğiniz gibi verileri işleyebilirsiniz.

Üçüncü Parti Yazılımlarla Kolay Entegrasyon

MTConnect Adapter, makine ile agent arasındaki bağlantıyı ağlayarak makine dilini ortak dile çevirir. XML formatına dönüştürülen makine verilerine, SmartFactory Agent (Windows Service) aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu yazılım sayesinde fabrikanızdaki uyumlu tüm makine verilerini aynı formatta alabilir ve üst yazılımınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

Tak Çalıştır Altyapısı

Makinelerinize ethernet kablosu bağlamanız yeterli. Ethernet kablosunun bir tarafını makinenizin ethernet portuna, diğer ucunu ise herhangi bir ethernet dağıtım noktasına takmanız yeterli. Yapmanız gereken bu kadar. Gerisini kendiniz ekleyebilir veya bizden destek alabilirsiniz.

Güvenli Veri Aktarımı

MTConnect Adapter ile tüm makinelerin dili ortak bir dile çevrilerek veriler anlamlı hale getirilir. Makine diliniz ortak bir dil (XML) formatına dönüştürüldüğünde kolaylıkla istediğiniz gibi verileri işleyebilirsiniz.

Üçüncü Parti Yazılımlarla Kolay Entegrasyon

MTConnect Adapter, makine ile agent arasındaki bağlantıyı ağlayarak makine dilini ortak dile çevirir. XML formatına dönüştürülen makine verilerine, SmartFactory Agent (Windows Service) aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu yazılım sayesinde fabrikanızdaki uyumlu tüm makine verilerini aynı formatta alabilir ve üst yazılımınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.